måndag 6 oktober 2014

Fotografiskt projektarbete över två veckor.

Vi fick ett fotoprojekt som var väldigt öppet för att göra vad som helst av, så jag ville använda mig av mina skyltar som jag har hemma. Jag började med att fundera på vad jag ville att skyltarna skulle förmedla eller inte förmedla i bilden, vilket tog ett tag. Jag tycker att det är viktigt att en bild har en tanke bakom sig så det har jag tänkt extra mycket på i det här projektet.
Jag har främst fokuserat på utomhusfotografering men en av bilderna är tagen inomhus. Mitt tema för bilderna är "Skyltars betydelse". Mina inspirationskällor för detta projekt är Caroline af Ugglas och Olle Ljungström.

Den första bilden som jag fotade är tagen utomhus där använde jag mig av en hastighetsskylt. Bredvid skylten har jag lagt ut kapsyler från 1 till 19 för att räkna upp till hastighetsskyltens hastighet, alltså 20.
       När jag tog det här fotot hade jag kameran inställd på f/5,6, slutartiden på 1/125s och ISO på 200. Jag började att redigera detta foto i Camera Raw där jag främst drog ner exponeringen och drog upp lystern och mättnaden.
När jag redigerade den här bilden i Photoshop gjorde jag den först svartvit och sedan handcolurerade jag den för att få kapsylerna och skyltarna att sticka ut i bilden.

Skyltars betydelse 1
I den andra bilden använde jag mig av en övergångsskylt som jag placerade i skogen, alltså utomhusfotografering. Det jag tänkte på när jag placerade skylten i trädet var att man ska respektera och lämna företräde även fast man är i en skog.
        När jag tog det här fotot hade jag kameran inställd på f/4, slutartiden på 1/60s och ISO på 200. Jag började redigera detta foto i Camera Raw där jag drog ner exponeringen och temperaturen, drog upp skuggor, lystern och mättnaden. I Photoshop lade jag på en svag vinjetering för att få mer fokus på det som händer i bilden.

Skyltars betydelse 2
Den tredje bilden är tagen inomhus och är mer av ett kollage av saker jag har hemma i mitt rum. Jag har samlat de sakerna jag tycker extra mycket om i mitt rum på en vägg och flyttat runt dem så att det ska bli ett någorlunda balanserat foto.
    När jag tog det här fotot hade jag kameran inställd på f/3,8, slutartiden på 1/6s och ISO på 100, samt så hade jag kameran på ett stativ för att undvika skakningar. Jag började redigera detta foto i Camera Raw där jag drog ner temperaturen, högdalarna, skuggorna och svärtan samt drog upp kontrasten, klarheten, lysten och mättnaden. I Photoshop lade jag på en svag vinjetering för att få fokus på sakerna som är uppställda i kollaget.

Skyltars betydelse 3

Den fjärde bilden är utomhusfotograferad där jag har placerat en "tågskylt" vid en väg. Vad jag vill säga med den här bilden är att vi människor följer spår och ta sällan egna vägar och när vi tar ett eget spår är det oftast något eller någon som kommer att skada oss.
    När jag tog den här fotot hade jag satt kameran på ett stativ för att undvika skakningar. Jag satte bländaren på f/8, slutartiden på 20,00 sekunder och ISO på 200. Jag började med att redigera detta foto i Camera Raw där jag drog ner temperaturen, skuggor och exponeringen samt att jag drog upp kontrasten, högdalarna, klarheten, lystern och mättnaden.
I Photoshop gjorde jag inget med fotot förutom att lägga till en text som jag även har lagt in på alla foton i det är projektet.

Skyltars betydelse 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar